Ontslagbescherming in Nederland: in dienst van baanzekerheid of werkzekerheid?

Het ontslagrecht is een complex deel van het recht. Vóór de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) was het moeilijk om algemene uitspraken te doen over de doelen of de grondslagen van het Nederlandse ontslagrecht. De verschillende onderdelen waren dermate oud en ‘een eigen leven gaan leiden’ dat speculaties omtrent de bedoelingen van de wetgever niet heel vruchtbaar waren. Daarnaast ontbrak vaak de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Dat is sinds de Wwz anders, omdat met de Wwz het ontslagrecht ingrijpend is hervormd. Op vrijwel alle onderdelen is weer een bewuste keuze gemaakt: sommige onderdelen zijn afgeschaft, andere zijn bevestigd en nieuwe onderdelen zijn geïntroduceerd. We kunnen ons weer afvragen welke doelen het ontslagrecht nastreeft en of die doelen behaald worden.


Details

Author(s) N. Zekić
Language Dutch
Year of publication Oct, 2019
Journal Tijdschrift voor Ontslagrecht
Volume, Number 2019, 3
Page(s) 78-85
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of