Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen

Het CPB deed onderzoek naar de determinanten van de arbeidsparticipatie van vrouwen op lange termijn, het effect van ouderschap op het inkomen en de collectieve baten van economische zelfstandigheid. Ouderschap is een van de oorzaken dat er inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen blijven bestaan. Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen.

Betaald ouderschapsverlof kan de arbeidsparticipatie van vrouwen zowel positief als negatief beïnvloeden. De gevoeligheid van de arbeidsparticipatie voor financiële prikkels hangt af van het type welvaartsstaat en de mate van ontslagbescherming. De participatie reageert in Angelsaksische landen relatief sterk op financiële prikkels, omdat minder ontslagbescherming daar samengaat met een grotere flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Een lagere belasting op de minstverdiener, of het verlengen van de duur van ouderschapsverlof heeft een groter effect op de participatie dan in landen met meer genereuze voorzieningen.


Details

Author(s) Y. Adema, K. Folmer, S. Rabaté, D. Visser, M. Vlekke
Language Dutch
Year of publication Sep, 2019
Publisher Centraal Planbureau (CPB), Den Haag
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of