Naar een normalisering van platformwerk?

Voor een significant deel van de ‘platsformberoepsbevolking’ is platformarbeid niet ‘slechts’ een bijbaan. 40% werkt namelijk tenminste 15 uur per week via een online platform. Een kwart van de platformwerkers verdient bovendien 50% of meer van zijn inkomen op deze manier, en 19% verdient zelfs meer dan 75% met platformwerk. Een kwart van de platformwerkers verdient onder het minimumloon. Onbetaalde wachttijd is hierbij een belangrijke factor. Platformwerkers zijn extra kwetsbaar voor grillige beoordelingen en ‘algoritmische discriminatie’. Daarnaast blijkt dat mededingingswetgeving momenteel de grondrechten van platformwerkers belemmert.


Details

Author(s) R.F. Hoekstra
Language Dutch
Year of publication Feb, 2019
Publisher Wiardi Beckman Stichting, Den Haag
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of