Detacheringsbranche in beeld

De detacheringsbranche speelt een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. De bureaus zorgen met de werknemers die zij detacheren voor de benodigde flexibiliteit in het segment van hoger opgeleiden. Met de technologische, economische en maatschappelijke veranderingen in het vooruitzicht zal de detacheringsbranche in de toekomst verder aan belang winnen. Flexibiliteit en het snel kunnen inspelen op deze veranderingen wordt steeds belangrijker voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De branche staat echter ook voor uitdagingen zoals nieuwe regelgeving, een oplopend tekort aan personeel en een toenemende kloof tussen opleidingen en gevraagde vaardigheden. Bovendien verandert de context van werk en verandert het arbeidsmarktlandschap door nieuwe ICT-toepassingen drastisch.


Details

Author(s) Panteia
Language Dutch
Year of publication Oct, 2018
Publisher Panteia, Zoetermeer
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of