Regionale Trendrapportage Banenafspraak - Eerste kwartaal 2019

Deze rapportage bevat de stand van zaken per het eind van het eerste kwartaal van 2019. De trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn. Uit deze trendrapportage blijkt dat er eind maart 2019 in totaal 221.002 mensen met een geldige grondslag in het doelgroepregister stonden. Dat is een afname van 26.737 personen ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. De afname wordt voornamelijk verklaard door de herbeoordeling Wajong. De doelstelling voor eind 2019 is om 55.000 extra banen ten opzichte van 2012 gerealiseerd te hebben: 15.000 bij de overheid en 40.000 bij de markt. De netto ontwikkeling ten opzichte van de 2012 is nu: 41.794 extra banen via een regulier dienstverband: 2.945 bij de overheid en 38.850 in de markt. In de kwartaalrapportages zijn de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid en markt.


Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication Jul, 2019
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of