Loonkostenverschillen bij detachering binnen de EU

Arbeidsmigratie vindt binnen de Europese Unie in verschillende vormen plaats. Burgers van lidstaten kunnen in andere lidstaten werken als werknemer, als uitzendkracht, als ondernemer (zzp’er) of als gedetacheerde werknemer. In de eerste drie gevallen vallen ze volledig onder de wet- en regelgeving van het ontvangende land en moeten ze dus aan dezelfde regels voldoen als lokale werknemers en ondernemers. Detachering is anders, omdat gedetacheerde werknemers in dienst blijven van een werkgever in het land van herkomst. Gedurende enige tijd blijven ze onderhevig aan het belastingregime en het sociale zekerheidsstelsel in het land van herkomst.

In de discussie over oneerlijke concurrentie, uitholling van arbeidsvoorwaarden en verdringing spelen verschillende vragen. Zijn de regels ontoereikend en leiden ze tot onaanvaardbare loonkostenverschillen? Of ontstaan problemen doordat de regels worden ontweken en ontdoken? In dit onderzoek staat de eerste vraag centraal. Het onderzoek is gericht op een zo goed mogelijke vaststelling van de arbeidskosten van gedetacheerde werknemers uit andere lidstaten in vergelijking met binnenlandse (lokale) werknemers in Nederland – voor werkgevers die zich aan de regels in het herkomstland en het ontvangende land houden.


Details

Author(s) N. Aipassa, L. van Dantzig, G. Homburg
Language Dutch
Year of publication Aug, 2019
Publisher Regioplan, Amsterdam
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of