Een stapsgewijze vaststelling van de categorie uitwisselbare functies

Wanneer een werkgever genoodzaakt is wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen te laten vallen, zal in principe toestemming voor ontslag moeten worden gevraagd aan het UWV. Het UWV beoordeelt de ontslagaanvraag aan de hand van een aantal criteria, die grofweg zijn in te delen in de bedrijfseconomische reden voor het ontslag, de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de mogelijkheden van herplaatsing. Waar de werkgever een grote mate van beleidsvrijheid heeft in de keuze tot een reorganisatie over te gaan, heeft hij geen tot een zeer beperkte keuze in de selectie van werknemers die voor ontslag moeten worden voorgedragen.


Details

Author(s) R. Rietveld, K. van Haaren
Language Dutch
Year of publication May, 2019
Journal Tijdschrift voor Ontslagrecht
Volume, Number 2019, 1
Page(s) 23-34
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of