Minder maatschappelijke participatie bij onzeker werk

Kan onzekerheid op het werk ervoor zorgen dat mensen zich geleidelijk terugtrekken uit de samenleving? Een verkenning op basis van data uit landen binnen de Europese Unie. Uit onderzoek komt naar voren dat onzekerheid op het werk een verband heeft met maatschappelijke participatie. Het ervaren van werk- of baanonzekerheid is negatief verbonden met het doen van vrijwilligerswerk en met sport- en culturele activiteiten buitenshuis. Daarentegen is de kans dat men participeert in politieke en/of vakbonds­activiteiten groter voor baan- en werkonzekere werknemers. Als men echter een flexibel arbeidscontract heeft, blijkt de kans juist af te nemen dat men deelneemt aan politieke of vakbondsactiviteiten.


Details

Author(s) F. Dekker
Language Dutch
Year of publication May, 2019
Journal Economisch Statistische Berichten (ESB)
Volume, Number 2019, 4774
Page(s) 276-277
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of