Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Meer maatwerk en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen, zijn nodig voor een succesvolle integratie van deze nieuwkomers. Dit vraagt om veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering. Gezien de zorgelijke maatschappelijke positie, is een slagvaardige aanpak geboden, aldus de raad.


Details

Author(s) SER
Language Dutch
Year of publication May, 2019
Publisher Sociaal Economische Raad (SER), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of