Karakteristieken en tarieven zzp’ers – gevolgen voor de kwalificatievraag

In het Regeerakkoord wordt een driedeling gemaakt van zzp’ers, al naargelang het gehanteerde tarief (onder € 15-18 of boven € 75). Uit onderzoek van SEO blijkt dat die tarieven moeilijk vast te stellen zijn: het percentage aan kosten wat deel uitmaakt van het tarief varieert sterk, al naargelang de sector. De laagstbetaalden zouden volgens het Regeerakkoord een arbeidsovereenkomst moeten krijgen, maar bijna 40% van alle zzp’ers werkt voor particulieren. Van alle werkenden met een uurtarief hoger dan € 75, werkt al de helft op zzp-basis.


Details

Author(s) G.C. Boot
Language Dutch
Year of publication Apr, 2019
Journal Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Volume, Number 35, 4
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of