Transitiefunctie in het arbeidsrecht en werkloosheidsrecht

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de door maatwerk gekenmerkte ‘oude’ ontbindingsvergoeding vervangen door een abstracte, gestandaardiseerde ontslagvergoeding, de transitievergoeding, die mede is bedoeld om een van-werk-naar-werk transitie van de ontslagen werknemer te faciliteren. Hiermee heeft de wetgever voor het eerst expliciet een ‘transitiefunctie’ toegekend aan een ontslagvergoeding. In dit artikel gaat de auteur na wat de transitiefunctie inhoudt en in hoeverre deze functie formeel en materieel in andere regelingen in het arbeids- en werkloosheidsrecht besloten ligt. Door systematische bestudering van deze vraag kan worden achterhaald of het transitiedenken louter een vergezicht is dat wordt gepresenteerd in beleidsnotities of wel degelijk een zuivere doelstelling is die de inrichting van het sociaal recht beïnvloedt. Oldenhuis geeft een analyse van de wettelijke regeling van de transitievergoeding, de recente jurisprudentie van de Hoge Raad over de transitievergoeding, enkele onderdelen uit het arbeidsrecht en werkloosheidsrecht en enkele voorstellen uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).


Details

Author(s) G.R. Oldenhuis
Language Dutch
Year of publication Jun, 2019
Journal Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Volume, Number 45, 5
Page(s) 3-9
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of