Arbeidsmarktprognose 2019-2020

Deze publicatie beschrijft hoe de arbeidsmarkt zich de komende twee jaar ontwikkelt. De publicatie bevat prognoses van de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook komen ontwikkelingen in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen aan bod.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • In twee jaar tijd komen er 309 duizend banen bij en jaarlijks ontstaan zo’n 1,1 miljoen vacatures.
  • De meeste vacatures ontstaan er in de detailhandel, zorg en welzijn en horeca.
  • Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 232 duizend eind 2019 en stijgt vervolgens licht naar 234 duizend eind 2020.
  • Het aantal banen groeit minder snel dan in 2017 en 2018 maar de arbeidsmarkt blijft voorlopig nog krap.

Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication May, 2019
Publisher Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of