Kroniek Wet Werk en Zekerheid 2018

Eind 2017 en begin 2018 werd in dit tijdschrift in twee delen de kroniek Wet Werk en Zekerheid 2016-2017 gepubliceerd. In navolging hierop wordt wederom in een kroniek van twee delen een overzicht gegeven van de meest relevante WWZ-rechtspraak uit 2018. In dit eerste deel van de kroniek wordt ingegaan op de jurisprudentie die is ge- wezen over de proeftijd, het concurrentiebeding, scholing, de ketenregeling en de beëindiging met wederzijds goedvinden dan wel de opzegging met instemming. In het volgende num- mer verschijnt het tweede deel van de kroniek Wet Werk en Zekerheid 2018. Daarin wordt ingegaan op jurisprudentie met betrekking tot het ontslagrecht en de vergoedingen.


Details

Author(s) A. Hiebendaal
Language Dutch
Year of publication Apr, 2019
Journal Arbeidsrecht
Volume, Number 22, 7
Page(s) 87-90
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of