De wetgever en payrolling: waar staan we nu?

In april 2018 is in dit tijdschrift uitgebreid stilgestaan bij het fenomeen payrolling binnen het Nederlandse arbeidsrecht.1 In het betre ende artikel is het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Waadi, mede aan de\hand van diverse opvattingen in de literatuur en jurisprudentie over payrolling, besproken. Sinds de verschijning van dat artikel heeft een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgehad in relatie tot payrolling.


Details

Author(s) A. Briejer
Language Dutch
Year of publication May, 2019
Journal Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP)
Volume, Number 2019, 3
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of