De platformeconomie en het ondernemingsrecht: time for change?

De steeds verder opkomende platformeconomie kan voor uitdagende juridische discussies zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de zaken over de vraag of zzp’ers die werkzaamheden uitoefenen voor Deliveroo wel of niet tot haar in een arbeidsrechtelijke verhouding staan.

In tegenstelling tot traditionele ondernemingen hebben platformondernemingen doorgaans minder werknemers en activa. Dit kan leiden tot een zekere schreefgroei bij het gebruik van ondernemingsrechtelijke ‘drempels’, zoals bij het structuurregime, artikel 2:107a BW en de vrijstellingen voor de jaarrekening. In deze column wordt ingegaan op de consequenties en houdbaarheid van deze drempels.


Details

Author(s) B. Kemp, A.S. Renshof
Language Dutch
Year of publication Feb, 2019
Journal Maandblad voor Ondernemingsrecht
Volume, Number 2019, 1-2
Page(s) 36-39
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of