Arbeidsmarkttransities van immigranten in België

Voortbouwend op theorieën over menselijk kapitaal, arbeidsmarktsegmentatie en zoekmethoden van werklozen onderzoekt deze studie de redenen achter de etnische kloof op de Belgische arbeidsmarkt door te focussen op transities van en naar werk en werkloosheid. Uit de resultaten blijkt dat alle immigrantengroepen een groter risico lopen op baanverlies dan autochtone Belgen, en dat dit in belangrijke mate verklaard wordt door verschillen in menselijk kapitaal en de oververtegenwoordiging van immigranten in banen op de secundaire arbeidsmarkt. Met betrekking tot de kansen om een ??baan te vinden na werkloosheid ondervinden immigranten uit Zuid-EU15, Turkije, Noord-Afrika en EU12 meer obstakels dan autochtone Belgen, wat volledig te wijten is aan verschillen in menselijk kapitaal voor de eerste drie groepen. In tegenstelling tot onze verwachtingen dragen de kenmerken van de vorige baan en de methoden voor het zoeken naar werk niet substantieel bij aan het verklaren van de verschillen in de kans om van werkloosheid naar werk te stromen. We concluderen dat het dubbele nadeel van werkloosheid waarmee sommige immigrantengroepen te maken hebben, deels te wijten is aan de specifieke institutionele context van België. De studie maakt gebruik van een koppeling van de Belgische Enquête naar de Arbeidskrachten en administratieve gegevens (2008-2012).


Details

Author(s) D. Lens, J. Oslejová
Language Dutch
Year of publication Dec, 2018
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume, Number 34, 4
Page(s) 476-493
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of