Landkaart van de Participatiewet

De invoering van de Participatiewet ligt inmiddels enige tijd achter ons. Maar dat betekent niet dat het laatste woord daarmee gesproken is. Integendeel. De bestaande doelgroepen worden geleidelijk vervangen door nieuwe, andere doelgroepen vanuit de Participatiewet. Hiermee is er nog een lange weg te gaan. In onze dagelijkse advisering voor gemeenten, het Rijk en gelieerde publieke organisaties merken we dat het speelveld volop in beweging is. Zo worstelen gemeenten met de financiën, het in beeld krijgen van de nieuwe doelgroep, de effectiviteit van uitvoeringsarrangementen en samenwerking binnen de arbeidsmarktregio.

De realisatie van het begeleiden naar werk van mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, blijft achter bij de aantallen die berekend zijn bij invoering van de Participatiewet. Dat blijkt uit de ‘Landkaart van de Participatiewet’, een data-analyse van Berenschot.


Details

Author(s) M. Heekelaar, D. de Vries, J. ten Hoor, B. Kersten
Language Dutch
Year of publication 2018
Publisher Berenschot, Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of