De maatschappelijke waarde van uitzendwerk voor de arbeidsmarkt

Ook met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, kunnen oudere werklozen nog altijd moeilijk werk vinden. Uit recente cijfers in de Uitzendmonitor 2018, een onderzoek van KBA Nijmegen, blijkt dat de uitzendbranche deze groep wel aan de slag helpt. In tien jaar tijd verdubbelde het aantal 45-plussers dat via de uitzendsector werk vond van ruim 100.000 naar bijna 200.000. Ook blijken oudere uitzendkrachten na werkloosheid sneller nieuw werk te vinden: 59% van de uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gaat binnen een jaar weer aan de slag als uitzendkracht. Van de oudere WW’ers die voorheen een vaste baan hadden, vindt slechts 18% binnen een jaar weer een vaste baan. Een verschil van ruim 40%.


Details

Author(s) KBA Nijmegen, ABU
Language Dutch
Year of publication Nov, 2018
Publisher Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Lijnden
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of