Publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies

De laatste monitor van de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft twee knelpunten met betrekking tot de publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de Inspectie SZW en sociale partners aan het licht gebracht. Met name privacywetgeving levert een belemmering op voor effectieve handhaving van deze wet. In dit artikel zullen de knelpunten uitgebreid aan bod komen en zal de vraag worden beantwoord hoe de publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling in het kader van de WAS beter kan worden gereguleerd.


Details

Author(s) I. Messoussi
Language Dutch
Year of publication Oct, 2018
Journal Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Volume, Number 2018, 85
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of