Beloning van flexwerkers

In dit artikel onderzoeken de auteurs in hoeverre de lonen van werknemers met een flexibel dienstverband afwijken van de lonen van werknemers met een vast dienstverband. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de Enquête Beroepsbevolking 2014, verrijkt met informatie over lonen en bedrijfskenmerken uit het Stelsel van Sociaal Statistische Bestanden van het CBS. Uit de resultaten blijkt dat de loonkloof voor flexwerkers ten opzichte van vaste werknemers sterk verschilt tussen diverse soorten flexibele werknemers. Deze verschillen zijn echter voor een groot deel te wijten aan de achtergrondkenmerken van verschillende groepen flexibele werknemers. Met name leeftijd speelt een grote rol. Na correctie voor achtergrondkenmerken resteert vooral voor uitzendkrachten een grote loonkloof ten opzichte van vaste werknemers.


Details

Author(s) O. Skriabikova, W. Smits
Language Dutch
Year of publication Nov, 2018
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume 34
Page(s) 1-12
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of