Blockchain en de toekomst van de organisatie

Blockchain is populair geworden vanwege Bitcoin. Maar deze informatie- en communicatietechnologie biedt verschillende andere mogelijkheden als IT-infrastructuur voor organisaties. Om de impact van blockchains op organiseren te begrijpen, is een theoretisch raamwerk voor informatie- en communicatiekosten gebruikt. Het onveranderlijke grootboek, slimme contracten en gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO) helpen de informatiekosten te verlagen en helpen zo de besluitvorming te decentraliseren en de arbeidsverdeling te verminderen. 'Tokens' en 'forking' versterken communicatieprocessen en kunnen leiden tot centralisatie en betere verdeling van arbeid. Een casestudy van het bedrijf Numerai werd als illustratie uitgevoerd. Er worden op basis van deze casestudy een aantal risico's geïdentificeerd die met deze vorm van organiseren kunnen spelen.

Blockchain has become popular because of Bitcoin. This Information and Communication Technology offers several opportunities as backbone IT-infrastructure for organisations. To understand the impact of blockchains on organising, a theoretical framework on information and communication costs has been used. The immutable ledger, smart contracts and decentralized autonomous organisations (DAO) help to reduce information costs, and hence help decentralize decision making and reduce labour division. Tokens and forking reinforce communication processes and may lead to more centralizing and stronger labour division. A case study of the company Numerai was conducted as illustration. Some risks are identified with this organising future.


Details

Author(s) S. Dhondt
Language Dutch
Year of publication Aug, 2018
Journal Mens en maatschappij
Volume, Number 93, 3
Page(s) 261-282
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of