Publieke belangen in de deel- en kluseconomie

Het succes van Airbnb en Uber heeft geleid tot een publiek debat over de voor- en nadelen van de deeleconomie en platformwerk. Dit artikel beschrijft vijf casestudy's van platformen die momenteel actief zijn: auto delen (SnappCar), woning delen (Airbnb), thuisrestaurants (Airdnd), taxidiensten (UberPop) en schoonmaak (Helpling). Het artikel plaatst vervolgens de deeleconomie en platformwerk in een historisch perspectief, om te benadrukken dat de platformen voortbouwen op reeds bestaande sociale praktijken. Ook presenteren de auteurs een beleidskader op basis van vier elementaire beleidsopties: actief handhaven van bestaande regelgeving, het vaststellen van nieuwe regelgeving, deregulering of gedogen.

The success of Airbnb and Uber has given rise to a public debate about the pros and cons of online sharing and gig platforms. This article reports on five case studies of platforms operating in car sharing (SnappCar), home sharing (Airbnb), home restaurants (Airdnd), ride hailing (UberPop) and cleaning (Helpling). The article then puts the sharing and gig economy into a historical perspective to highlight that the platforms build on pre-existing social practices and presents a policy framework based on four basic policy options: enforce existing regulations, enact new regulations, deregulate, or tolerate.


Details

Author(s) K. Frenken, A. van Waes, M. Smink, R. van Est
Language Dutch
Year of publication Aug, 2018
Journal Mens en Maatschappij
Volume, Number 93, 3
Page(s) 211-230
Website / Document Visit

Nieuwsbrief week 41 - 2018

Zoek publicaties

en

of