Ontslag aangevraagd en dan?

Rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de uitvoering van de ontslagtoets door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Inspectie SZW onderzocht hoe het UWV de aanvragen door werkgevers beoordeelt voor een ontslag van hun werknemers op bedrijfseconomische gronden.

Het onderzoek is gestart in 2017 en bestond uit literatuur- en dossieronderzoek, interviews met behandelaars bij UWV en een enquête onder werknemers. Meer specifiek zijn 55 dossiers doorgelicht en zijn 2 regiovestigingen van UWV bezocht waar de beoordeling van ontslagaanvragen plaatsvindt. De werknemersenquête is uitgezet onder 2.155 potentiële respondenten. Zij vormen een steekproef uit het totaal aantal werknemers voor wie in de periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 een ontslagvergunning werd aangevraagd.


Details

Author(s) Inspectie SZW
Language Dutch
Year of publication May, 2018
Publisher Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of