Werken in de klusseneconomie: een literatuurstudie

In verschillende landen wordt gediscussieerd over de opkomst en gevolgen van de klusseneconomie. Ook in Nederland. De eerste bijdrage van het dossier over de klusseneconomie geeft op basis van de literatuur een overzicht van de gevolgen van online platforms voor de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen. Uitkomsten suggereren onder andere dat de klusseneconomie als verschijnsel past in een breder transformatieproces naar een meer flexibele arbeidsmarkt, waarbij zich vergelijkbare beleidsuitdagingen voordoen zoals bij de opkomst van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).


Details

Author(s) F. Dekker
Language Dutch
Year of publication Jun, 2018
Journal Beleid en Maatschappij
Volume, Number 45, 2
Page(s) 189-198
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of