Juridische vraagstukken rond arbeid in de klusseneconomie

In dit artikel bespreken we de juridische consequenties van het werken in een klusseneconomie. We belichten een aantal juridische aspecten die kleven aan de sociaal-politieke vraag naar het maatschappelijk gewenste minimumniveau aan bescherming voor platformwerkers. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar de kwalificatievraag: zijn werkenden in de klusseneconomie werknemers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)? Voor de rechtsonzekerheid die hiermee gepaard gaat, is een aantal oplossingen in de maak of soms al voorhanden in het geldende recht. Deze oplossingen worden kort verkend.


Details

Author(s) M. Houwerzijl
Language Dutch
Year of publication Jun, 2018
Journal Beleid en Maatschappij
Volume, Number 45, 2
Page(s) 208-2016
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of