Flexwerk verdient beter

De arbeidsmarkt is de laatste twintig jaar steeds flexibeler geworden. Nog maar 60% van de werkende bevolking in Nederland heeft een vast contract als gevolg van de groei van onzeker werk. Daardoor verkeren steeds meer werkenden in onzekerheid, wat veelal negatieve invloed heeft op hun leven. De flexibilisering heeft echter ook grote economische gevolgen voor heel Nederland. Mensen krijgen later kinderen door de onzekerheid, stellen het kopen van een huis uit en hebben minder mogelijkheden tot bijscholing bij de werkgever.

De Nederlandse samenleving loopt jaarlijks zo’n 10 miljard euro mis aan belastinginkomsten en premies. Oorzaak is de groeiende loonkloof tussen vaste krachten en mensen met onzeker werk. Zo beïnvloed de flexibilisering niet alleen de flexwerkers maar ook de samenleving als geheel, door het mislopen van inkomsten die nu nodig zijn voor het onderwijs, de zorg en de kosten van de vergrijzing.


Details

Author(s) FNV
Language Dutch
Year of publication May, 2018
Publisher Vakbond FNV, Utrecht
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of