Algoritmes versus de flexbranche

De traditionele flexbranche helpt al decennia met het werven en selecteren van geschikte arbeidskrachten. Dit doet zij nog grotendeels offline en met ‘mensenwerk’. Inmiddels zijn er verschillende online businessmodellen die deeltaken van de flexbranche digitaliseren. Platformen als Uber en Deliveroo (vervoer), Temper (horecawerk) of LinkedIn (werving) zijn hiervan voorbeelden. Technologie maakt het mogelijk dat zij meerdere rollen vervullen: ze ‘vermarkten’ klussen en zijn tegelijk bemiddelaars in flexibele arbeidsrelaties. De online platformen helpen werving en selectie sneller en goedkoper uit te voeren. Technologische innovaties maken dat matching bovendien steeds automatischer kan.

De vraag die in deze publicatie centraal staat, is daarom: ‘Kennen we in de toekomst nog traditionele spelers als uitzend- en detacheringsbureaus, of nemen online werkplatformen – de spin-offs van Uber of LinkedIn - de rol van de flexbranche over?’1 In deze publicatie onderzoeken we welk deel van de markt van de flexbranche op het spel staat door werkplatformen. Dit doen we door eerst in te gaan op de rol van de traditionele flexbranche en de opkomst van online businessmodellen (Hoofdstuk 1). Vervolgens schatten we in in hoeverre het werkplatform de flexbranche kan verdringen, door te analyseren hoeveel marktaandeel werkplatformen op termijn kunnen claimen. (Hoofdstuk 2). Ten slotte beschrijven we hoe de traditionele flexbranche in de toekomst van waarde kan blijven (Hoofdstuk 3).


Details

Author(s) ING
Language Dutch
Year of publication May, 2018
Publisher ING Economisch Bureau, Amsterdam
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of