Samenwerken met robots

Dit rapport hoopt een nieuw licht op de discussie over nieuwe technologie├źn en robotisering te kunnen werpen. In de meeste eerdere publicaties ontbreekt namelijk een belangrijk perspectief: dat van de werknemer. Weliswaar wordt veelvuldig beschreven wat informatisering en robotisering (kunnen) betekenen voor de werkgelegenheid, maar de werkende zelf blijft grotendeels buiten beeld of is een willoos slachtoffer van de ontwikkelingen die over hem of haar heen komen. In dit rapport wordt juist de rol van de werknemer centraal gesteld. De auteurs zijn zowel nagegaan hoe werkenden de nieuwe technologie├źn ervaren als hoe zij zelf meer greep kunnen krijgen op de technologische ontwikkeling en de gevolgen voor hun werk.

Door de werkende centraal te stellen ontstaat er ook meer perspectief voor een (pro)actieve rol van de vakbeweging. Als banen volledig verdwijnen, spreken organisaties vaak afvloeiingsregelingen af met de vakbonden. Deze bestaan vaak uit een combinatie van natuurlijk verloop, het niet invullen van vacatures met nieuwe werknemers, eventueel vervroegde (of deeltijd)pensionering en/of het niet langer inhuren van uitzendkrachten. Zo krimpt men de flexibele schil in als een soort ventiel om de krimp op te kunnen vangen.


Details

Author(s) C. Freese, R. Dekker
Language Dutch
Year of publication 2018
Publisher De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, Amsterdam
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of