Tijdelijke contract, structureel werk? Resultaten enquête flexibilisering in de zorg

De Nederlandse arbeidsmarkt flexibiliseert. Zo’n zes op de tien werkenden werkt op basis van een flexibel arbeidscontract of als ZZP’er. Alhoewel de flexibele schil in (semi-) publieke sectoren over het algemeen minder groot is, neemt ook in het openbaar bestuur, het onderwijs en de zorg de inzet van flexibele arbeid toe. Naar aanleiding van deze algemene ontwikkelingen én signalen vanaf de werkvloer, is bij werknemersorganisatie FBZ de vraag gerezen in hoeverre er sprake is van een (sterke) toename van flexibele arbeidskrachten – en dan specifiek tijdelijke arbeidskrachten – in de zorg. Om hier een beeld over te verkrijgen, is in het najaar van 2017 een enquête uitgezet onder de 32.000 leden van de bij de FBZ aangesloten verenigingen. Deze rapportage zet de belangrijkste resultaten van deze enquête uiteen in de vorm van Tabellen en Figuren. De rapportage bevat een beknopte analyse en interpretatie.


Details

Author(s) C. Hendriks, D. van den Berg
Language Dutch
Year of publication Feb, 2018
Publisher Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of