Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Januari 2018

In het derde en vierde kwartaal van 2017 ging de Vlaamse arbeidsmarkt voort op haar elan. De werkloosheid nam verder af, de positieve trend van de werkzaamheid en loontrekkende tewerkstelling bleef aanwezig. De aantrekkende vacaturemarkt, in combinatie met het dalende aantal niet-werkende werkzoekenden, leidde het afgelopen jaar tot een forse afname van de spanningsratio, en bijgevolg tot een steeds krappere arbeidsmarkt.

De groei van de uitzendactiviteit in Vlaanderen bleef posief, maar viel in het derde kwartaal van 2017 opnieuw iets terug. Op jaarbasis nam het aantal uitzenduren toe met +3,8%, de Federgon-index voor de uitzendactiviteit in België klom in december 2017 fors omhoog. De cijfers voor de Vlaamse en Belgische werkzaamheids- en werkloosheidsgraden moeten vanaf 2017 met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. In 2017 werd de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) immers grondig hervormd, met een tijdreeksbreuk in de cijfers als gevolg.

Na een synthese van de actuele trends geven we in een aantal tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) tewerkstelling en de vacaturemarkt.


Details

Author(s) K. Pasgang, W. Vanderbiesen
Language Dutch
Year of publication Jan, 2018
Publisher Steunpunt Werk, Leuven
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of