De Uber-uitdaging: werk in de platformeconomie

Uber, Deliveroo, Airbnb, ... Wie gebruikt ze niet? Maar weten we ook dat de platformeconomie, waarin deze apps zijn ingebed, heel wat verworven werknemersrechten op de helling zet? Ook in dit nieuwe digitale landschap, waar de markt meer dan ooit vrij spel heeft, moeten werknemers zo goed mogelijk beschermd blijven. Hoe? Door eerlijke statuten, een kortere werkweek en een nieuw digitaal syndicalisme.

De digitalisering en platformeconomie zijn onlosmakelijk verbonden met onze economie in verandering. De wisselwerkingen tussen nieuwe technologische mogelijkheden en sociaaleconomische en demografische veranderingen, zorgden de laatste jaren dat nieuwe fenomenen voet aan grond kregen. Net omdat deze ontwikkelingen druk zetten op sociale verworvenheden en ecologische omgevingsfactoren, is het van vitaal belang dat vakbonden en sociale bewegingen zich buigen over dit uitermate boeiende thema.


Details

Author(s) M. Ulens
Language Dutch
Year of publication Sep, 2017
Journal Samenleving en Politiek
Volume, Number 2017, 7
Page(s) 18-25
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of