Naar een nieuw sociaal contract: Voor een beter Nederland

Het sociaal contract bevat alle geboden en verboden die van toepassing zijn in de samenleving – in ons geval Nederland in de vroeg-21ste eeuw. Het contract beschrijft de vrijheden en de gebondenheid van alle inwoners. Wat moet en wat mag. Het contract sluiten ze niet echt – in de zin dat mensen op 18-jarige leeftijd een handtekening moeten zetten onder een papiertje. Het sociaal contract is een abstractie, een denkwijze, die helpt de wereld beter te begrijpen en die zijn oorsprong vindt in het werk van verlichtingsfilosofen. In de vorige eeuw werd dit denken krachtig uitgewerkt door John Rawls, in A Theory of Justice (1971). De centrale gedachte is dat mensen in de samenleving met elkaar een impliciet contract sluiten teneinde samen een beter leven te kunnen leiden.

In deze studie houden we ons in hoofdzaak bezig met de sociaal-economische hoofdstukken uit het sociaal contract. De vrijheden en beperkingen die samenhangen met onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, en met wonen, zorg en pensioen. Deze zes onderwerpen hebben we in de voorloper van dit boek ‘lange systemen’ genoemd. We noemen de systemen ‘lang’ omdat gebeurtenissen die zich in deze systemen voordoen letterlijk ver-strekkende gevolgen hebben in een mensenleven.


Details

Author(s) F. Kalshoven, S. Zonderland
Language Dutch
Year of publication Sep, 2017
Publisher De Argumentenfabriek, Amsterdam
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of