Staat een flexibele arbeidsrelatie een vaste partnerrelatie in de weg?

In dit onderzoek is gekeken hoe het hebben van een onzekere arbeidsmarktpositie de relatievorming beïnvloedt. Uit de analyses blijkt dat arbeidsonzekerheid bij vooral laagopgeleide mannen en vrouwen negatief samenhangt met de kans om te gaan samenwonen. Eenmaal samenwonend is het vooral de onzekere positie van de man die negatief samenhangt met de transitie naar trouwen. Ook hierbij geldt dat de negatieve relatie tussen arbeidsonzekerheid en trouwen vooral onder laagopgeleide mannen speelt. Flexibele arbeid lijkt een vaste partnerrelatie wel degelijk in de weg te staan en dan vooral onder laagopgeleiden.


Details

Author(s) K. Chkalova, R. van Gaalen
Language Dutch
Year of publication Nov, 2017
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume, Number 33, 3
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of