Wie stoppen als zzp'er en wie niet?

Het aantal mensen dat start als zzp'er, is in Nederland groter dan het aantal mensen dat weer stopt. Het aantal zzp'ers groeit daarom al jaren. Wie zijn deze mensen die starten als zzp'er en blijven ze zzp'er? In dit artikel zijn op basis van de Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek (IIV) de starters in de periode 2008-2014 in kaart gebracht. Er is nagegaan of ze weer stoppen als zzp'er of dat ze zzp'er blijven. Hierbij is de invloed van verschillende kenmerken onderzocht. Een relatief grote kans om te stoppen als zzp'er geldt bijvoorbeeld voor personen die voorafgaand aan het zzp-schap een uitkering of pensioen hadden en dit als hoofdinkomensbron gedurende het zzp-schap continueren. Ook groepen als personen met een niet-westerse migratieachtergrond, laagopgeleiden, alleenstaanden en alleenstaande ouders stoppen verhoudingsgewijs vaak. Een relatief lage kans om uit te stromen geldt voor personen die voorheen werknemer waren en zich volledig op het zzp-schap gaan richten. Ook hoogopgeleiden en mensen van middelbare leeftijd hebben een relatief lage kans om uit te stromen.


Details

Author(s) J.J.M. Michiels, L. Kösters
Language Dutch
Year of publication Nov, 2017
Journal Gedrag & Organisatie
Volume, Number 30, 4
Page(s) 286-304
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of