Is wettelijke regulering de oorzaak van de groei van flexibel werk in Nederland?

In deze bijdrage gaan de auteurs na wat de effecten van wetgeving op de arbeidsmarkt zijn. Er wordt veel gesproken over de herziening van het ontslagrecht om werkgevers te stimuleren meer werknemers in vaste dienst aan te nemen, en over de aanpassing van de ketenregeling om de ‘doorgeschoten’ flexibiliteit een halt toe te roepen. Maar reikt de macht van de wetgever wel zo ver? De auteurs proberen dat na te gaan aan de hand van de eerdere veranderingen van de wetgeving en de zichtbare gevolgen van die veranderingen op de arbeidsmarkt.


Details

Author(s) P.T. de Beer, E. Verhulp
Language Dutch
Year of publication Sep, 2017
Journal Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Volume, Number 2017, 10
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of