Flexibiliteit, zekerheid en ervaren werkdruk in de kinderopvang

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is vast te stellen welke behoeften en wensen werkgevers en werknemers in de kinderopvang hebben ten aanzien van flexibiliteit en zekerheid en vast te stellen hoe de banen in de sector hierbij aansluiten.

Het tweede doel is vast te stellen wat de oorzaken zijn van de (ervaren) werkdruk en werkbelasting in de kinderopvang. Sociale partners zijn vooral geïnteresseerd in de dieperliggende oorzaken van de (ervaren) werkdruk. Het onderzoek moet een antwoord geven op de volgende twee hoofdvragen:

1. Wat zijn de oorzaken van de ervaren werkdruk van werknemers en werkgevers?

2. Wat is de behoefte aan zekerheid bij werknemers en de behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers en hoe sluiten banen in de sector daarop aan?


Details

Author(s) S. Peels, M. Engelen, P. Donker van Heel
Language Dutch
Year of publication Jul, 2017
Publisher De Beleidsonderzoekers, Leiden
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of