Ontslag oudere werknemers anno 2017 nader bezien

Oudere werknemers nemen een bijzondere positie in binnen het Nederlandse ontslagrecht ten opzichte van hun jongere collega’s. Zo kunnen werkgevers onder de Wwz de arbeidsovereenkomst van werknemers op of nadat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt opzeggen zónder toestemming van het UWV en hebben AOW-gerechtigde werknemers geen recht op een transitievergoeding. Bovendien is met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd het arbeidsrechtelijke regime voor AOW-gerechtigde werknemers versoepeld ten gunste van werkgevers teneinde oudere werknemers langer te laten participeren in het arbeidsproces.

Deze relatief nieuwe wettelijke bepalingen staan echter op gespannen voet met recente Europese rechtspraak en snel veranderende maatschappelijke opvattingen in Nederland. Waarom immers een AOW-gerechtigde werknemer een transitievergoeding onthouden, terwijl van hem verwacht wordt of het voor hem zelfs (financieel) noodzakelijk is langer te blijven doorwerken door tegenvallende pensioenen?


Details

Author(s) C. Donner-Broersma, I. Vermeeren-Keijzers
Language Dutch
Year of publication Jul, 2017
Journal Tijdschrift voor Ontslagrecht
Volume, Number 2017, 3
Page(s) 127-136
Website / Document Visit

Nieuwsbrief week 41 - 2017

Zoek publicaties

en

of