Flexibele arbeid en de gevolgen voor relatie- en gezinsvorming

Vrouwen met een flexibel arbeidscontract worden minder snel moeder dan vrouwen met een vast contract. Dit geldt vooral voor hoogopgeleide vrouwen. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de relatie tussen flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor dit onderzoek is in de periode 2003-2015 voor een groep van 25 duizend vrouwen zonder kinderen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar met een partner gekeken of ze binnen een jaar na deelname aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB) moeder zijn geworden. Van de vrouwen met een flexibel contract had 13 procent binnen dat jaar een kind gekregen, bij degenen met een vast contract was dat 18 procent. Van de groep vrouwen zonder betaalde baan was 19 procent na dat jaar moeder, van de vrouwelijke zzp’ers kreeg 17 procent binnen dat jaar een eerste kind.

Het verband tussen arbeidsrelatie en kinderen krijgen veranderde niet tussen 2003 en 2015, blijkt uit het onderzoek. Ook speelt de arbeidsrelatie van de mannelijke partner geen rol in de kans dat er binnen een jaar een kind komt. In dit onderzoek is maar beperkt rekening gehouden met de timing van moederschap. Het blijft daarom nog een open vraag of de gevonden negatieve samenhang met arbeidsonzekerheid blijvend is. Het kan namelijk zo zijn dat mensen moederschap slechts uitstellen tot het moment dat de arbeidsmarktpositie is verbeterd. Dan wordt een inhaalslag gemaakt, totdat men uiteindelijk even vaak kinderen krijgt. Ook is niet uit te sluiten dat vrouwen die een flexbaan hebben bepaalde eigenschappen gemeen hebben met vrouwen die vaker geneigd zijn het moederschap uit te stellen.


Details

Author(s) CBS
Language Dutch
Year of publication Sep, 2017
Publisher Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of