Scholing zzp’ers heeft geen effect op bedrijfsresultaten

De Nederlandse overheid stimuleert zelfstandigheid en ondernemerschap met behulp van belastingregelingen, behoud van het recht op bepaalde uitkeringen tijdens de startfase van de onderneming, en relatief lage administratieve lasten. Evenals verschillende buitenlandse overheden beoogt zij hiermee meer ondernemerschap, een flexibelere arbeidsmarkt en meer werkgelegenheid te realiseren. Mede daardoor is het aantal zelfstandigen zonder personeel de afgelopen decennia meer dan verdubbeld.

Steeds meer Nederlanders werkzaam zijn als zzp’er en het is opvallend dat zij minder tijd aan scholing dan werknemers. Scholing kan immers belangrijk zijn om het menselijk kapitaal op peil te houden. Welk effect heeft dat op hun ondernemingsresultaten?


Details

Author(s) B. Hogendoorn, H. Maassen van den Brink, W. Groot
Language Dutch
Year of publication Sep, 2017
Journal Economisch Statistische Berichten (ESB)
Volume, Number 2017, 4753
Page(s) 439-441
Website / Document Visit

Nieuwsbrief week 41 - 2017

Zoek publicaties

en

of