Het beroep in de cao. Een verkenning naar de mogelijkheden van een beroepencao

We sluiten al vele jaren collectieve arbeidsovereenkomsten af voor werknemers in bedrijven en sectoren. De sectorale cao heeft echter steeds meer moeite om alle werkenden te bereiken. Door vooral de sterke groei van het aantal zzp’ers vallen steeds minder werkenden onder een cao. Op de bouwplaats en in wijkzorgteams zijn diverse cao’s van toepassing, terwijl de werkenden wel samen met hetzelfde werk of projectdoel bezig zijn. Deze verkenning onderzoekt de wenselijkheid, organiseerbaarheid en haalbaarheid van een beroepsgerichte cao (een beroepencao) die geldt ongeacht contractvorm, voor zowel werknemers met vast contract, flexwerkers als zzp'ers.

Belangrijke aanleidingen voor de verkenning zijn dat diverse beroepen zichzelf herontdekken en dat de concurrentie op arbeidskosten tussen werknemers en zzp’ers hevig is. Hiertoe is gesproken met verschillende vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers op sectoraal en landelijk niveau, met beroepsverenigingen en met beroepsbeoefenaren in de praktijk. In totaal 30 personen.

Een beroepencao wordt door de gesprekspartners over het algemeen een aantrekkelijk en interessant idee gevonden. Het beroep in de sector- of bedrijfscao meer positie geven, draagt bij aan een gelijk speelveld tussen vaste en flexibele arbeidscontracten. De meerwaarde van een beroepencao wordt vooral gezien in het maken van beroepseigen afspraken in cao-vorm om hiermee de uitdagingen van het beroep te kunnen adresseren, in een gelijk(er) speelveld tussen vast en flex. Een gedeeld – collectief – belang van werkgever en werknemer is in dit licht een ondernemende, meebewegende groep werkenden.


Details

Author(s) J. Dekker, H. de Graaff, R. Kemper, C. Hendriks
Language Dutch
Year of publication Sep, 2017
Publisher Sociaal Fonds Architecten, CAOP, Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of