Mededingingsrecht en de zzp-er: Een economische analyse

Het feit dat steeds meer mensen ervoor (lijken te) kiezen om, in plaats van als werknemer, als zzp-er werkzaam te zijn, roept belangrijke beleidsvragen op. Het is bijvoorbeeld de vraag of de overheid aan zzp-ers meer zekerheden zou moeten bieden. Een andere vraag is naar de plaats van de zzp-er in het belastingrecht. De problematiek is veelomvattend, maar deze algehele problematiek is geen onderwerp van de voorliggende analyse. Aan ons is een vijftal vragen betreffende zzp-ers en de Mededingingswet voorgelegd, waaraan in feite één basisvraag ten grondslag ligt: Zou in de Mededingingswet een uitzonderingspositie voor zzp-ers moeten worden gecreëerd? Ons antwoord op deze vraag, op basis van een economische analyse, is een duidelijk nee.


Details

Author(s) A. van den Born, E. van Damme, A. van Witteloostuijn
Language Dutch
Year of publication Jan, 2017
Publisher Tilburg University, Tilburg
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of