Mededingingsrecht in relatie tot samenwerking tussen zzp-ers

Het doel van het onderzoek is de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken (en de Tweede Kamer) te informeren over de juridische voorwaarden bij toepassing van mededingingsrechtelijke verboden en uitzonderingen en daarbij de mogelijke discussiepunten aan te duiden. Welke ruimte biedt de (huidige interpretatie van de) Mededingingswet voor samenwerking en afspraken tussen zzp-ers, mede in acht genomen dat zij voor een groot deel in materiële zin overeenkomt met de Europese mededingingsregels? Welke oplossingen zijn mogelijk, indien wordt aangenomen dat deze ruimte te beperkt is? Het onderzoek is opgezet vanuit een neutraal juridisch perspectief. Het position paper richt zich in algemene zin op de zzp’ers, daarbij wordt geïnventariseerd wat de huidige stand is van het mededingingsrecht. Aandacht zal worden besteed aan de verschillende normatief-geladen posities die in het bredere debat betreffende de rol en doel van mededingingsregels worden ingenomen.


Details

Author(s) A. Gerbrandy, P. Kreijger
Language Dutch
Year of publication Jan, 2017
Publisher Universiteit Utrecht, Utrecht
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of