Werken in de toekomst

Het werken vandaag de dag verschilt sterk van het werken van dertig jaar geleden. Niet alleen in werkomgeving, maar ook in werkinvulling en in de wensen die de werknemers hebben. Zo heeft bijvoorbeeld de digitale revolutie en de introductie van de computer veel werkprocessen doen evolueren en de werknemer veranderde mee. Vanzelfsprekend zal het werken er later ook weer anders uitzien dan nu. Werkgevers zullen op veranderingen van werkprocessen moeten anticiperen, maar ook zullen zij bekwaam moeten reageren op de wensen van de werknemers van de toekomst. Om een beeld van de verandering in het werken te krijgen heeft de Brainbox van Socrates in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgevoerd naar het ‘Werken in de Toekomst’. Dit onderzoek is van januari tot mei 2017 uitgevoerd door een interdisciplinair team van studenten.

De generatie die op het punt staat actief te worden op de arbeidsmarkt is Generatie Z. Deze generatie heeft een andere soort opvoeding gehad dan de generatie voor hen. Zo groeit iedere generatie op in een andere tijd. Door het opgroeien in een ander tijdsgewricht zullen deze toekomstige werknemers een andere manier hebben van tegen de wereld aankijken, waardoor ze ook een andere kijk op werken hebben. De rijksoverheid zal als werkgever zich ook moeten aanpassen aan de wensen en visie van deze generatie. Hiervoor moet deze organisatie wel een beeld hebben van deze generatie en zijn functioneren.

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt:

Welke karakteristieken en wensen van Generatie Z zou de rijksoverheid in gedachten moeten houden bij het vormen van beleid omtrent werving en job-design om competitief te blijven in het aantrekken van jonge talenten?


Details

Author(s) G. de Bruin, L. Fröberg, H. Laterveer, S. Linde, N. Schutte, B. Sprenger de Rover, A.M. de Witte
Language Dutch
Year of publication May, 2017
Publisher Ministerie van BZK, Den Haag
Website / Document Visit

Nieuwsbrief week 31 - 2017

Zoek publicaties

en

of