Arbeidsmarktprognose 2017-2018

Deze publicatie beschrijft de verwachtingen van UWV over de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2017 en 2018. De publicatie bevat prognoses van de vraag en arbeidsaanbod. Ook de discrepantie tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals die tot uiting komt in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen, komt aan bod.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • In 2 jaar tijd komen er ruim 225.000 banen bij en jaarlijks ontstaan zo’n 900.000 vacatures.
  • De arbeidsmarkt wordt krapper in de zorg & welzijn en de bouw, in de ICT is de arbeidsmarkt al krap.
  • In 2018 is de sector zorg & welzijn weer de banenmotor.
  • Het aantal WW-uitkeringen daalt in 2 jaar tijd met 100.000 naar 311.000 eind 2018.

Details

Author(s) UWV
Language Dutch
Year of publication May, 2017
Publisher Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen (UWV), Den Haag
Website / Document Visit

Nieuwsbrief week 31 - 2017

Zoek publicaties

en

of