Mobiliteit binnen de perken

Dit artikel laat zien dat arbeidsmigranten uit Oost-Europa starten met een zwakke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze laat enige verbetering zien naarmate men langer werkzaam is in Nederland, maar ze is minder dan bij andere migrantengroepen. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van de integrale werknemerspopulatie. Multivariate analyses laten zien dat de migranten uit Oost-Europa, ook als wordt gecontroleerd voor diverse achtergrondkenmerken, vaker blijven werken in tijdelijke dienstverbanden, tegen relatief laag loon en in precaire arbeid vergeleken met andere migranten.


Details

Author(s) A. Strockmeijer, P.T. de Beer, J. Dagevos
Language Dutch
Year of publication Jun, 2017
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume, Number 33, 1
Website / Document Visit

Nieuwsbrief week 31 - 2017

Zoek publicaties

en

of