Gevolgen Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten voor Burgers

Om de doelstelling van de Participatiewet, meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk, te ondersteunen, hebben kabinet en sociale partners in april 2013 toegezegd 125.000 banen te creëren voor mensen met een beperking. In de Wet Banenafspraak en Quotum worden twee randvoorwaarden voor de banenafspraak gerealiseerd: registratie van de doelgroep in het doelgroepregister door UWV en het instellen van een verplicht quotum als de sociale partners hun afspraken niet nakomen. In dit rapport wordt helder beschreven wat deze wet betekent voor burgers. En dat was hard nodig, want de wet is erg ingewikkeld. Ook bevat het rapport een overzicht van de instrumenten en voorzieningen waarvan de drie doelgroepen van de banenafspraak gebruik kunnen maken. Regioplan schreef dit rapport voor Ieder(in) en de LCR.


Details

Author(s) L. Mallee
Language Dutch
Year of publication Nov, 2015
Publisher Regioplan, Amsterdam
Website / Document Visit

Nederlandse publicatie top 10

Zoek publicaties

en

of