‘Onboarden’ van nieuwe medewerkers: meer dan traditioneel investeren?

Door de flexibel en transitioneel wordende arbeidsmarkt lijkt het van belang dat organisaties zich richten op het sneller introduceren, inwerken en integreren van nieuwe medewerkers. Volgens managementliteratuur kan dit door te investeren in een goed lopende ‘onboardingsperiode’. In dit onderzoek is bekeken welke factoren van invloed zijn op het functioneren en de betrokkenheid van nieuwe medewerkers tijdens de introductieperiode in een rijksorganisatie als de Belastingdienst. De centrale vraag was: ‘In hoeverre functioneren nieuwe medewerkers beter en zijn ze meer betrokken naarmate de Belastingdienst meer aandacht besteedt aan het onboardingsproces?’ Dit onderzoek toetst verschillende hypothesen die geformuleerd zijn vanuit drie belangrijke wetenschapsvisies op houding en gedrag van mensen in organisaties. Daarbij is gebruikgemaakt van een online enquête, die is ingevuld door 174 nieuwe medewerkers die maximaal 14 maanden werkzaam zijn bij de organisatie. Op basis van regressie-analyses kan worden geconstateerd dat indirecte investeringen lonen, het sociaal inbedden van nieuwe werknemers van zowel positieve als negatieve invloed is, dat voor de integratie in de organisatiecultuur enkel een positief verband bestaat naarmate de cultuur als meer open wordt ervaren en dat het verloop van de eerste werkdag van invloed is.


Details

Author(s) M. van den Berg
Language Dutch
Year of publication Sep, 2015
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume, Number 31, 2
Page(s) 189-209
Website / Document Visit

Nederlandse publicatie top 10

Zoek publicaties

en

of