Herhaling virtuele praktijktests arbeidsmarktdiscriminatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt - met name in de wervings- en selectiefase - is een substantieel maatschappelijk probleem. Onder meer met het voormalige Actieplan en nieuwe Implementatieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 pakt het kabinet dit probleem aan. Een van de (flankerende) maatregelen in het kabinetsbeleid op dit gebied is onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie. Niet alleen sommige werkgevers maar ook sommige recruiters (zoals uitzendbureaus en wervings- en selectiebureaus) maken zich in de wervings- en selectiefase schuldig aan arbeidsmarktdiscriminatie.

Dit onderzoek kijkt onder meer door zogenaamde virtuele praktijktests uit te voeren naar deze praktijk. Daarbij worden fictieve CV’s geplaatst op online CV-databanken en vervolgens wordt gekeken hoe werkgevers/ recruiters reageren op inhoudelijk dezelfde CV’s waarbij het om personen uit verschillende groepen gaat. In 2018/2019 voerde Panteia deze herhaling van de virtuele praktijktests uit, op dezelfde wijze als in 2015. Er zijn indicaties dat de discriminatie op basis van migratieachtergrond ten opzichte van het eerste onderzoek sterk is verminderd.


Details

Author(s) Panteia
Language Dutch
Year of publication Jun, 2019
Publisher Panteia, Zoetermeer
Website / Document Visit

Publications ajoutées récemment

Chercher des publications

et

ou