Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers editie 2

In de huidige economisch gunstige tijden kost het meer moeite om personeel te vinden. Een krapper wordende arbeidsmarkt is niet de enige uitdaging waarvoor werkgevers staan. De arbeidsmarkt vergrijst. Om werknemers actief en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd te laten halen, is een personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid nodig. Naast krapte kent de arbeidsmarkt een groot onbenut arbeidspotentieel. Vrouwen, ouderen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een arbeidsbeperking zijn in deze groep oververtegenwoordigd. Met een inclusief personeelsbeleid maken zij meer kans op de arbeidsmarkt. Om te achterhalen of werkgevers een inclusief personeelsbeleid hebben en wat zij doen aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers is het van belang allereerst te schetsen hoe de arbeidsorganisaties er voor staan. Deze publicatie besteedt aandacht aan de ontwikkelingen in het personeelsbeleid in de periode 2007/2008 – 2017/2018. De publicatie is gebaseerd op het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers.


Details

Author(s) SCP
Language Dutch
Year of publication Oct, 2019
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
Website / Document Visit

Publications ajoutées récemment

Chercher des publications

et

ou