Wanneer moet passende arbeid worden geaccepteerd met het oog op art. 24 WW?

De Werkloosheidswet verplicht de werknemer om passende arbeid te accepteren. Deze plicht geldt al wanneer de arbeidsovereenkomst nog bestaat, maar de werknemer met werkloosheid bedreigd wordt. Het is dus belangrijk om te bepalen vanaf wanneer deze verplichting bestaat. Dit blijkt niet eenvoudig, want de regelgeving is onduidelijk en de rechtspraak niet altijd voorspelbaar. Ook de literatuur over dit onderwerp is schaars. In het artikel zal daarom worden onderzocht wanneer de acceptatieverplichting in de zin van art. 24 WW ontstaat.


Details

Author(s) S.E.M. Meijer
Language Dutch
Year of publication Oct, 2018
Journal Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
Volume, Number 2018, 96
Website / Document Visit

Publications ajoutées récemment

Chercher des publications

et

ou